Làm chủ viết blog & viết quảng cáo bán hàng với Chat GPT

Tận dụng sức mạnh của AI : Tìm hiểu cách sử dụng GPT trò chuyện để viết blog và viết quảng cáo bán hàng
Đỗ Trung Đông
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học này dạy cách sử dụng mô hình ngôn ngữ Chat GPT để cải thiện kỹ năng viết blog và viết quảng cáo bán hàng. Nó bao gồm các chủ đề như sử dụng Trò chuyện GPT để tạo ý tưởng nội dung, tối ưu hóa tiêu đề, viết nội dung bán hàng hiệu quả và cải thiện hiệu quả viết tổng thể. Tìm hiểu cách sử dụng Trò chuyện GPT để tạo nội dung chất lượng cao, hấp dẫn cho blog của bạn hoặc để tăng tỷ lệ chuyển đổi doanh số bán hàng của bạn bằng cách viết quảng cáo thuyết phục. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có kỹ năng sử dụng thành thạo Chat GPT trong bài viết của mình :

 • Tìm hiểu cách sử dụng Trò chuyện GPT để tạo ý tưởng nội dung độc đáo và hấp dẫn cho blog của bạn.

 • Hiểu các kỹ thuật để tối ưu hóa dòng tiêu đề bằng Chat GPT để làm cho chúng hấp dẫn hơn và dễ nhấp hơn.

 • Khám phá cách viết nội dung bán hàng thuyết phục bằng Chat GPT để tăng chuyển đổi và bán hàng.

 • Tìm hiểu cách cải thiện hiệu quả và năng suất viết tổng thể của bạn bằng cách sử dụng Trò chuyện GPT.

 • Có được các kỹ năng và sự tự tin để sử dụng thành thạo Chat GPT trong bài viết của bạn.

Khóa học này được thiết kế để giúp bạn sử dụng thành thạo mô hình ngôn ngữ Chat GPT để viết blog và viết quảng cáo bán hàng. Khi tham gia khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao của Trò chuyện GPT để tạo ý tưởng nội dung độc đáo và hấp dẫn cho blog của mình. Bạn cũng sẽ khám phá nghệ thuật tạo tiêu đề thu hút sự chú ý và thúc đẩy tương tác bằng Chat GPT. Ngoài ra, bạn sẽ thành thạo việc sử dụng ngôn ngữ và kỹ thuật thuyết phục để viết bản sao bán hàng hiệu quả giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi. Khóa học cũng bao gồm các kỹ thuật để cải thiện tốc độ viết và độ chính xác của bạn bằng cách sử dụng các tính năng gợi ý và tự động hoàn thành mạnh mẽ của Chat GPT.

 

Khóa học này dành cho ai:

 • Người mới bắt đầu muốn học viết blog và viết quảng cáo bán hàng
 • Những cá nhân muốn cải thiện kỹ năng viết blog của họ
 • Những người muốn tăng sự hiện diện trực tuyến và thúc đẩy doanh số thông qua bản sao bán hàng xuất sắc
 • Những người đang làm việc với tư cách là dịch giả tự do để phát triển các kỹ thuật mới trong việc viết blog và bán hàng
 • Người tạo nội dung muốn học cách viết blog thuyết phục và bản sao bán hàng hấp dẫn

Giới thiệu khóa học

Cách sử dụng trò chuyện GPT để tạo bài đăng blog, ý tưởng và phác thảo chất lượng cao Kỹ thuật sử dụng Chat GPT để viết nội dung bán hàng hấp dẫn và thuyết phục
Các cách sử dụng Trò chuyện GPT để tối ưu hóa và tinh chỉnh các bài đăng trên blog hiện có và bản sao bán hàng Cách sử dụng trò chuyện GPT để cải thiện phong cách viết của bạn
Cách viết tiêu đề và tiêu đề thu hút sự chú ý Các kỹ thuật để tăng mức độ tương tác của khán giả và tăng doanh số bán hàng

 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: cách đăng ký chat gpt
 • Bài 2: các bạn có thể sử dụng trò chuyện trong chat GPT
 • Bài 3: quy trình để viết bloger
 • Bài 4: Quy trình từng bước về cách tạo bản sao bán hàng bằng trò chuyện GPT

Thông tin giảng viên

Đỗ Trung Đông
0 Học viên 7 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

198.000 886.000 -78%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 4 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC