Khoá học Forex cơ bản

Khoá học Forex là một khóa học giúp học viên tìm hiểu về thị trường Forex, cách hoạt động và cách giao dịch trên thị trường ngoại hối. Khoá học sẽ bao gồm các chủ đề như lịch sử Forex, các loại ngoại tệ, các yếu tố quyết định giá của ngoại tệ, các cô
Đỗ Trung Đông
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu rõ về thị trường ngoại hối: Khoá học sẽ giúp học viên hiểu rõ về lịch sử, cách hoạt động và các loại ngoại tệ trên thị trường ngoại hối.

 • Tìm hiểu về các công cụ và kỹ thuật giao dịch: Học viên sẽ tìm hiểu về các công cụ và kỹ thuật giao dịch, giúp họ có thể giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường ngoại hối.

 • Quản lý rủi ro: Khoá học sẽ giúp học viên hiểu về các nguy cơ giao dịch và cách quản lý rủi ro để giảm rủi ro và tăng khả năng lợi nhuận.

 • Phân tích thị trường: Khoá học sẽ giúp học viên hiểu về các phương pháp phân tích thị trường, giúp họ có thể dự đoán và quản lý giao dịch hiệu quả hơn.

 • Tài liệu và hỗ trợ: Khoá học cung cấp cho học viên các tài liệu học tập và hỗ trợ từ giảng viên, giúp học viên giải quyết các vấn đề và thắc mắc

Giới thiệu khóa học

Khoá học Forex là một khóa học dành cho những người muốn tìm hiểu về thị trường ngoại hối và cách giao dịch trên thị trường này. Khoá học sẽ giúp học viên hiểu rõ về lịch sử, cách hoạt động và các loại ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Học viên sẽ tìm hiểu về các công cụ và kỹ thuật giao dịch, cách quản lý rủi ro và các phương pháp phân tích thị trường. Khoá học sẽ bao gồm các bài giảng, bài tập và bài tập thực hành, để giúp học viên hiểu rõ hơn về thị trường ngoại hối và cách giao dịch trên thị trường đó. Khoá học cũng có thể bao gồm các phần tư vấn và hỗ trợ từ giảng viên, để giúp học viên giải quyết các vấn đề và thắc mắc của họ trong quá trình học tập. Khoá học Forex là một cơ hội tuyệt vời để học viên tìm hiểu về thị trường ngoại hối và cách giao dịch trên thị trường đó, giúp họ quản lý rủi ro

Nội dung khóa học

 • Bài 5: Tìm hiểu về các công cụ và kỹ thuật giao dịch như đồ thị Học thử 4:34
 • Bài 6: hỉ số, các hệ thống tài chính
 • Bài 7: các phương pháp giao dịch
 • Bài 8: Tìm hiểu về các nguy cơ giao dịch
 • Bài 9: cách quản lý rủi ro để giảm rủi ro và tăng khả năng lợi nhuận
 • Bài 10: phương pháp phân tích thị trường như phân tích tự nhiên
 • Bài 11: phân tích đồ thị
 • Bài 12: phân tích cảnh báo

Thông tin giảng viên

Đỗ Trung Đông
0 Học viên 7 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

860.000 8.686.000 -91%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 17 phút
Giáo trình: 12 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC