Khóa học cấp chứng chỉ chữa bệnh bằng luân xa nâng cao - Chữa bệnh bằng năng lượng

Đỗ Trung Đông
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

 • Nhận Chứng chỉ Người chữa lành Luân xa Nâng cao được công nhận
 • Làm thế nào để tăng cường khả năng miễn dịch tinh thần và thể chất khỏi mọi hình thức tiêu cực
 • Kỹ thuật chữa bệnh Luân xa nâng cao từng bước
 • Cách phát triển và nâng cao độ rung cho các Luân xa cao hơn, Luân xa chính và Luân xa phụ
 • Luân xa cao hơn là gì, bao gồm cả mục đích của chúng
 • Những Luân xa nào được coi là "Chính", cũng như chúng được sử dụng để làm gì
 • Một loạt các Luân xa phụ và cách tận dụng tối đa chúng
 • Kỹ thuật tiến hóa tâm linh và linh hồn trong cuộc sống này
 • Cách kích hoạt Luân xa để nở hoa những món quà thanh tao (transpersonal)
 • Làm thế nào để “buông bỏ” để thực sự tiến hóa
 • Sự khác biệt giữa "vết xước bề mặt" và "vết cắt sâu"

Thông tin giảng viên

Đỗ Trung Đông
0 Học viên 7 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 0 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC